Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2024 

 

Hermed invitation til ordinær generalforsamling i Maribo Badminton klub. 

 

Til afholdelse tirsdag d.26/3 2024 kl 18:00 i hallens cafeteria. 

 

Der vil være bespisning.Derfor skal man tilmelde sig på opslagstavlen i gangen ved hal2. SU. 19/3. 

 

Forslag som ønskes behandlet sendes skriftligt til Jan Rasmussen senest en uge før på mail: 


Jansrasmussen@yahoo.dk

 

 

 


Maribo Badminton Klub, Stiftet 26. maj1956.

 

 

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af referent

 

3. Valg af 2 stemmetællere

 

4. Bestyrelsens beretning for detforløbne år og godkendelse heraf

 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år og godkendelse heraf.

 

6. Behandling af indkomne forslag

 

7. Valg af formand (lige år)

 

8. Valg af kasserer (ulige år)

 

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (i ligeår)

 

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (iulige år).

 

11. Valg af to suppleanter tilbestyrelsen

 

12. Valg af 2 revisorer

 

13. Valg af revisorsuppleant

 

14. Eventuelt